Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
42-200 Częstochowa
ul. Kilińskiego 10, tel: (34) 378-52-33
Podstawowa Opieka Zdrowotna

POZ - wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracyj
Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.
Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
 1. w warunkach ambulatoryjnych,
 2. telefonicznie,
 3. w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta.
Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
 1. nagłego zachorowania;
 2. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 3. gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej i świątecznej powinna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
 1. zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 2. infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
 3. bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
 4. bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 5. biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 6. zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
 7. nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
 8. zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
 1. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 2. recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
 3. rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

 • Kontakt Polityka jakości Usługi O nas Aktualności