Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
42-200 Częstochowa
ul. Kilińskiego 10, tel: (34) 378-52-33
Strefa Pacjenta

Kiedy powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np.: utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, porażenie prądem, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana będąca efektem urazu, zaburzenia świadomości, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi, masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, masywny krwotok z dróg rodnych, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, podtopienie lub utoniecie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokość, urazy kończyny dolnej.

999 lub 112

Twoje zgłoszenie odbierze dyspozytor medyczny, którego zadaniem jest ocena zasadności wezwania oraz podjęcie decyzji o jego zrealizowaniu.
Dyspozytor musi zadać Panu/Pani kilka podstawowych pytań. Pamiętaj jak bardzo ważnym jest odpowiedź na tych kilka prostych pytań.
Prosimy nie podnoś głosu, nie krzycz, nie poganiaj dyspozytora. W sytuacji krytycznej nie tylko nie przyspieszy to dojazdu zespołu ratownictwa medycznego, a może je zdecydowanie opóźnić.

Dyspozytor pogotowia zapyta:
 1. Co się stało?
  Proszę podać rodzaj wypadku lub zachorowania
 2. Jaki jest stan osoby wymagającej pomocy?
  Czy jest przytomna, czy oddycha, czy się rusza, czy na coś w przeszłości chorowała, w przypadku wypadku masowego: ile osób jest poszkodowanych i jaki jest ich stan ogólny.
 3. Gdzie to się stało?
  Miejsce wypadku lub zachorowania, miejscowość, w miarę dokładny adres, charakterystyczne punkty topograficzne ułatwiające zespołowi dotarcie na miejsce zdarzenia.
 4. Dane osobowe osoby potrzebującej pomocy
  Jeżeli jest możliwe należy podać Jej imię i nazwisko, wiek. Jeśli jest to Ci osoba nieznajoma po prostu powiedz, że jej nie znasz.
 5. Kim Pan/Pani jest, jako osoba wzywająca?
  Twoje nazwisko i numer telefonu z którego dzwonisz. Pamiętaj, ze w przypadkach wątpliwych (podejrzenie fałszywego wezwania, niedokładne dane adresowe lub przerwanie rozmowy) dyspozytor może potwierdzić wizytę, uściślić adres lub ponownie nawiązać rozmowę.
Nigdy nie rozłączaj się pierwszy, ponieważ po zebraniu wywiadu dyspozytor przekaże Ci informacje jak postępować do czasu dojazdu zespołu ratownictwa medycznego.