Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
42-202 Częstochowa
ul. Kilińskiego 10, tel: (34) 378-52-33
Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Kilińkiego 10


Sekretariat
Tel/Fax: (34) 37 85 233
e-mail: stacja@spr.czest.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 - 15.00

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L. 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz adres IP przez Administratora SP ZOZ Stację Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.
  • Kontakt Polityka jakości Usługi O nas Aktualności